Taivanas teigia, kad branduolinius ginklus turintys bombonešiai buvo tarp lėktuvų, skridusių į oro gynybos zoną.