Minske nusileidus Graikijos ir Lietuvos skrydžiui, Europos tautos reikalauja disidento paleidimo.