Prezidento Kenyatta planas pakeisti konstituciją blokuojamas teismui paskelbus, kad jis neteisėtas.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.