Kalbėdamas savo 100-osios kadencijos dienos išvakarėse, demokratas pasiūlys 4 tn (2,9 tn) dolerių išlaidų.